Danny Wall

Aus Rockinberlin
Wechseln zu: Navigation, Suche

Danny Wall war Gitarrist bei folgenden Berliner Bands:

Er verstarb nach langer Qual am 23. März 2019.


Berliner Konzerte mit Danny Wall

Veranstaltung Ort
3. Oktober 2008 Berlin Beat Allstars Rickenbackers
4. Oktober 2008 Berlin Beat Allstars Rickenbackers
10. September 2010 Berlin Beat Allstars Festsaal Kreuzberg
27. Oktober 2007 Danny & Dogs Aber Hallo