Shot Gun: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rockinberlin
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 38: Zeile 38:
 
}}
 
}}
 
[[Datei:Shotgun_JZ-Neukölln_1975.jpg]][[Datei:Image 533.jpg|thumb|250px|left|Tourplakat]]
 
[[Datei:Shotgun_JZ-Neukölln_1975.jpg]][[Datei:Image 533.jpg|thumb|250px|left|Tourplakat]]
[[Datei:Eintrittskarte.jpg]] [[Datei:Shotgun-Zitty.jpg]] Shotgun-Zitty.jpg
+
[[Datei:Eintrittskarte.jpg]] [[Datei:Shotgun-Zitty.jpg]]
  
 
[[Kategorie:Band]] [[Kategorie:Rock]] [[Kategorie:Bluesrock]]
 
[[Kategorie:Band]] [[Kategorie:Rock]] [[Kategorie:Bluesrock]]

Version vom 7. Februar 2019, 12:18 Uhr

Shot Gun
Gründung 1974
Genre Rock, Bluesrock
Besetzung 1974-76
Gitarre, Gesang Gert Bertram
Gitarre, Gesang Achim Sakautski
Bass Michael Melchert
Schlagzeug Klaus Dieter Schlapphoff
Besetzung 1976-78
Gitarre, Gesang Bettman
Gitarre, Gesang Sacco
Bass JayBe
Schlagzeug Nancy
Besetzung 1978-80
Gitarre, Gesang Bettman
Gitarre, Gesang Sacco
Bass Stefan Seitz
Schlagzeug Axel Treubrodt
Shotgun JZ-Neukölln 1975.jpg
Tourplakat

Eintrittskarte.jpg Shotgun-Zitty.jpg