Shot Gun: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rockinberlin
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
Zeile 37: Zeile 37:
 
|Extras14b    = [[Schlagzeug]]  
 
|Extras14b    = [[Schlagzeug]]  
 
}}
 
}}
[[Datei:Shotgun_JZ-Neukölln_1975.jpg]], [[Datei:Image 533.jpg|thumb|250px|left|Tourplakat]], den Text kann man unter "Anlage" lesen...[[Datei:Eintrittskarte.jpg]],  
+
[[Datei:Shotgun_JZ-Neukölln_1975.jpg]], [[Datei:Image 533.jpg|thumb|250px|left|Tourplakat]], [[Datei:Eintrittskarte.jpg]],  
[[Datei:Shotgun-Zitty.jpg]]
+
[[Datei:Shotgun-Zitty.jpg]], den Text kann man unter "Anlage" lesen...
  
 
[[Kategorie:Band]] [[Kategorie:Rock]] [[Kategorie:Bluesrock]]
 
[[Kategorie:Band]] [[Kategorie:Rock]] [[Kategorie:Bluesrock]]

Version vom 7. Februar 2019, 12:39 Uhr

Shot Gun
Gründung 1974
Genre Rock, Bluesrock
Besetzung 1974-76
Gitarre, Gesang Gert Bertram
Gitarre, Gesang Achim Sakautski
Bass Michael Melchert
Schlagzeug Klaus Dieter Schlapphoff
Besetzung 1976-78
Gitarre, Gesang Bettman
Gitarre, Gesang Sacco
Bass JayBe
Schlagzeug Nancy
Besetzung 1978-80
Gitarre, Gesang Bettman
Gitarre, Gesang Sacco
Bass Stefan Seitz
Schlagzeug Axel Treubrodt
Shotgun JZ-Neukölln 1975.jpg,
Tourplakat
, Eintrittskarte.jpg,

Shotgun-Zitty.jpg, den Text kann man unter "Anlage" lesen...